Zamknij
REKLAMA

Obsługa weterynaryjna ferm drobiu
StPr/20/0356
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Dbanie o stan zdrowia drobiu. Praca w Płocku i Kutnie.
StPr/20/0320
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

a) realizowanie zamówień klientów w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych przez poszukiwanie kandydatów do pracy tymczasowej; b) prowadzenie rekrutacji pracowników tymczasowych; c) koordynowa
StPr/20/0355
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pomoc przy realizowaniu napraw/remontów samochodów ciężarowych oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad jakością i terminowością wykonywanych napraw dla zachowania ciągłości i prawidłowego funkcjonowani
StPr/20/0346
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Terminowa organizacja dostaw paliw płynnych poprzez tworzenie planów realizacji zamówień przy wykorzystaniu dostępnych środków transportu i narzędzi logistycznych Efektywne zarządzanie dostępnymi zaso
StPr/20/0347
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od 3 500 - 4 200 PLN

Prowadzenie naboru kierowców dla floty ciężarowej dysponowanej przez Spółkę Przygotowanie oraz nadzór nad dokumentacja kierowców m.in. umowy, upoważnienia Analizę, sprawdzanie poprawności danych na f
StPr/20/0348
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Prowadzenie bieżącej analizy statystyk eksploatacyjnych i kosztowych floty ciężarowej dysponowanej przez Spółkę Sporządzanie analiz ekonomiczno-eksploatacyjnych dotyczących pracy kierowców Monitorowan
StPr/20/0349
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Terminowa organizacja dostaw LPG poprzez tworzenie planów realizacji zamówień przy wykorzystaniu dostępnych środków transportu i narzędzi logistycznych Efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami w post
StPr/20/0350
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Nadzór nad realizacja dostaw gazu płynnego przy użyciu systemu GPS oraz innych systemów logistycznych wspierających funkcjonowanie Działu Tworzenie i prowadzenie harmonogramów pracy przydzielonych kie
StPr/20/0351
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 250 PLN

Prawidłowe, terminowe i rzetelne rozliczanie zrealizowanych dostaw paliw w oparciu o warunki umowy z klientem i potwierdzonymi dokumentami z dostaw Przygotowywanie w systemie SAP dokumentów będących p
StPr/20/0352
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone