Zamknij
REKLAMA

Przygotowywanie posiłków.
StPr/20/0435
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa gości hotelowych podczas śniadania i organizowanych imprez.
StPr/20/0436
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzątanie pokoi hotelowych.
StPr/20/0437
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i cieplnych.
StPr/20/0433
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

obsługa pił taśmowych, prace ślusarskie
StPr/20/0440
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

sprzątanie pomieszczeń magazynowych, biurowych, korytarzy, sanitariatów i toalet itp. mycie okien, przeszkleń, sprzątanie terenu zewnętrznego itp.
StPr/20/1914
data rozpoczęcia pracy od 10.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Prowadzenie dokumentacji BHP, sporządzanie wewnętrznych raportów, wdrażanie działań poprawiających bezpieczeństwo pracy, prowadzenie szkoleń BHP.
StPr/20/0431
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Naprawianie, konserwacja i serwisowanie maszyn. Instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn oraz urządzeń przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących średnich i głównych maszyn oraz urządzeń. Praca w Płocku w systemie jednozmianowym w godz. 7-15.
StPr/20/0432
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

1. Zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek. 2. Sporządzanie list płac i raportów dotyczących wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek, przygotowanie plików przelewów do systemu bankowego. 3. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej naliczenia zasiłków. 4. Naliczanie składek ZUS, przygotowywanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS. 5. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników obsługiwanych jednostek. 6. Obliczenie, pobór i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US. 7. Przygotowywanie rocznych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników obsługiwanych placówek. 8. Przygotowywanie dokumentów ZUS RP-7 (zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu), 9. Przekazywanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu do PFRON. 10. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
StPr/20/0429
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Proste szycie krajowe. Zszywanie elemntów wykrojonych.
StPr/20/0430
data rozpoczęcia pracy od 22.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN