Zamknij
REKLAMA

Prace wychowawcze wśród osób pozbawionych wolności.
StPr/19/0984
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Szycie odzieży damskiej - bluzki. Praca na maszynie overlock.
StPr/19/0985
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Szycie odzieży damskiej - bluzki. Praca na maszynie stebnówka płaska.
StPr/19/0986
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Pełnienie służby wartowniczej, dozorowanie osób pozbawionych wolności.
StPr/19/0988
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Pomoc medyczna osadzonym w zakładzie karnym w Płocku.
StPr/19/0989
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń przychodzących i rozsyłanie ich zgodnie z dyspozycją.
StPr/19/0982
data rozpoczęcia pracy od 02.09.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Zapozanie się z organizacją i zadaniami realizowanymi przez ZUS.Obsługa dokumentacji w obiegu bieżącym.Przyjmowanie dokumentacji do magazynu.Udostępnianie teczek spraw dla Terenowych Jednostek Organiz
StPr/19/0979
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Pomoc przy opracowaniu wniosków emerytalno-rentowych,wniosków o ustalenie kapitału początkowego.Współudział w tworzeniu korespondencji kierowanej do świadczeniobiorców.Obsługa korespondencji przychodz
StPr/19/0980
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Obsługa klienta przy kasie fiskalnej, wykładanie towaru.
StPr/19/0978
data rozpoczęcia pracy od 13.08.2019
wynagrodzenie od od 2 450 PLN

Prowadzenie biura obsługi klienta, odbieranie telefonów, obsługa programów komputerowych, tworzenie dokumentów, tłumaczenia.
StPr/19/0979
data rozpoczęcia pracy od 13.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone