Zamknij
REKLAMA

Wykonywanie, obróbka, okuwanie elementów meblowych, dobór odpowiedniego gatunku drewna do konkretnego mebla, naprawa i renowacja mebli, organizacja pracy, kontrolowanie jakości materiałów i wykonanych mebli.
StPr/20/0543
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Obsługa pomieszczeń sal rozpraw w zakresie dezynfekcji.Pomoc w przyjmowaniu, rozwożeniu korespondencji.Rejestracja korespondencji przychodzącej ,wychodzącej. Wykonywanie zarządzeń. staż w godz. 7.30-15.30 Alg.
StPr/20/0607
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach. Sporządzanie i wysyłanie wezwań, zawiadomień.Wykonywanie zarządzeń. staż w godz. 7.30-15.30 Alg.
StPr/20/0609
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- nauka kodeksu pracy i zasad obowiązujących w zakresie ubezpieczeń społecznych - nauka obsługi programu komputerowego OPTIMA w zakresie kadr i płac -sporządzanie list płac wraz z wydrukiem 08:00 16:00 POWER
StPr/20/0626
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Pomoc w przygotowaniu według tradycyjnych receptur potraw kuchni arabskiej, indyjskiej, bengalskiej. Dbanie o porządek i higienę w miejscu pracy.
StPr/20/0536
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie masażu klasycznego, tajskiego, olejkowego, kamieniami, świecą, stóp, sportowego tajskiego. Obsługa klientów obcojęzycznych.
StPr/20/0537
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) w ramach pracy pedagogicznej: - udzielanie użytkownikom informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych; - opracowywanie zestawień bibliograficznych dla indywidualnych czytelników, instytucji zewnętrznych i na potrzeby Biblioteki; - prowadzenie instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych; - wspieranie działalności bibliotek szkolnych w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; - podejmowanie działań na rzecz wspierania bibliotek szkolnych, organizowanie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników innych bibliotek, organizowanie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej; - wspieranie innych nauczycieli bibliotekarzy pracowników Biblioteki podejmujących działania na rzecz bibliotek szkolnych, organizujących oraz prowadzących doskonalenie zawodowe pracowników innych bibliotek, organizujących oraz prowadzących działalność edukacyjną i kulturalną; - współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych; - udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; - doskonalenie warsztatu pracy i samokształcenia nauczyciela 2) w ramach prac organizacyjno-technicznych: - wprowadzanie danych do bazy i ich opracowywanie; - udzielanie użytkownikom wszelkiej pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów oraz dostępnego dla użytkowników sprzętu technicznego; - wykonywanie czynności bibliotecznych o charakterze porządkowym i statystycznym oraz przyjmowanie opłat regulaminowych; - współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki, w szczególności z bibliotekarzem systemowym; - pełnienie dyżurów w Pracowni Komputerowej; - współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami państwowymi, samorządowymi i społecznymi; - udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym; - dbanie o prestiż zawodu oraz Biblioteki; - dbanie o własny warsztat pracy i estetykę pomieszczeń bibliotecznych; - inne prace zlecone przez Dyrektora Biblioteki.
StPr/20/0539
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 2 782 - 3 817 PLN

Malowanie budowlane.
StPr/20/0540
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzątanie biura, sanitariatów, stolarni.
StPr/20/0531
data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
wynagrodzenie od od 325 PLN

Obsługa maszyn mobilnych. Obróbka detali.
StPr/20/0532
data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN