REKLAMA

Hurtowa bezpośrednia sprzedaż wędlin tradycyjnych, dań gotowych - obiadowych.
StPr/17/2136
od 2017-12-15 do 2018-01-12
wynagrodzenie od 2000 PLN

Rozkładanie towaru na magazynie. Sprawdzanie towaru. Przyjmowanie dostaw. Wykładanie towaru na sali sprzedażowej. Obsługa klienta.
StPr/17/2133
od 2017-12-14 do 2018-01-12
wynagrodzenie od 2000 PLN

Do podstawowych obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. IT należy w szczególności nadzór oraz koordynacja całokształtu zadań związanych z realizacją umów informatycznych, nadzór oraz koordynacja całokształtu zadań związanych z systemami informatycznymi funkcjonującymi w biurze, w tym realizacja całokształtu zadań związanych z systemem identyfikacji pojemników za pomocą kodów kreskowych, w zakresie całokształtu zadań związanych z merytoryczną obsługą umów informatycznych należy w szczególności: a) koordynowanie systemu identyfikacji pojemników i worków za pomocą systemu kodów kreskowych na terenie gmin Związku objętych systemem; b) opracowywanie analiz i rekomendacji dotyczących działania systemu identyfikacji pojemników i worków oraz oprogramowania do zarządzania systemu gospodarowania odpadami; c) zarządzanie systemem identyfikacji pojemników i worków za pomocą systemu kodów kreskowych na terenie gmin Związku objętych systemem; d) nadzór nad organizacyjno technicznym funkcjonowaniem systemu identyfikacji pojemników i worków; e) udostępnienie firmom świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów mobilnych czytników kodów kreskowych oraz nadzór nad ich eksploatacja; f) nadzór i kontrola firm świadczących usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w zakresie skanowania kodów kreskowych podczas odbioru odpadów oraz przekazywania raportów ze skanowania kodów kreskowych podczas odbioru odpadów; g) współpraca z firmami świadczącymi usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w zakresie bieżącego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem systemu identyfikacji pojemników i worków za pomocą systemu kodów kreskowych na terenie gmin Związku objętych systemem; h) bieżąca współpraca z firmami świadczącymi usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w zakresie wymiany danych nt. nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; i) sporządzanie analiz zebranych podczas skanowania kodów kreskowych w trakcie odbioru odpadów; j) nadzór, kontrola
StPr/17/2132
od 2017-12-14 do 2017-12-29
wynagrodzenie od 2100 PLN

Do podstawowych obowiązków na stanowisku samodzielnego referenta ds. IT należy w szczególności realizacja zadań w obszarze informatycznym Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym w szczególności administrowanie i realizacja całokształtu zadań wynikających z eksploatacji sprzętu komputerowego i systemów informatycznych, zadań związanych z systemami informatycznymi funkcjonującymi w biurze, w tym realizacja całokształtu zadań związanych z systemem identyfikacji pojemników za pomocą kodów kreskowych oraz: 1) realizacja całokształtu zadań wynikających z eksploatacji sprzętu komputerowego i systemów informatycznych w tym w szczególności: a) aktualizacja sterowników i oprogramowania, b) czyszczenie, konserwacja, drobne naprawy sprzętu komputerowego, c) diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń oprogramowania, d) sporządzanie ewidencji sprzętu informatycznego Biura Związku Gmin Regionu Płockiego oraz okresowej weryfikacji stanu sprzętu w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego. e) zgłaszanie problemów, propozycji modyfikacji i udoskonaleń systemów; f) przygotowywaniu planów zakupu sprzętu biurowego i informatycznego oraz przygotowywaniu przedmiotu zamówienia oraz wszelkich niezbędnych dokumentów do realizacji zamówienia na sprzęt biurowy i informatyczny zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) rejestrowanie raportów nieruchomości otrzymanych od Wykonawców zawierających informację o nieodebraniu odpadów z nieruchomości lub odebraniu odpadów z kodem awaryjnym; 3) okresowa weryfikacja uprawnień użytkowników systemów teleinformatycznych ZGRP na podstawie informacji przekazywanych przez Zespół ds. organizacyjno - kadrowych; 4) okresowa weryfikacja uprawnień ZGRP jako użytkownika systemów teleinformatycznych; 5) wsparcie przy nadzorze nad funkcjonowaniem systemu i oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami, systemem identyfikacji pojemników i worków, programem TEMIDA oraz innych systemów i pro
StPr/17/2131
od 2017-12-14 do 2017-12-29
wynagrodzenie od 2100 PLN

Montaż konstrukcji stalowych
StPr/17/2129
od 2017-12-13 do 2018-01-03
wynagrodzenie od 2192 PLN

Montaż instalacji elektrycznych
StPr/17/2128
od 2017-12-13 do 2018-01-03
wynagrodzenie od 2192 PLN

- bieżące utrzymanie sprawności urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych, - bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej.
StPr/17/2125
od 2017-12-12 do 2018-01-11
wynagrodzenie od 2100 PLN

Organizowanie transportu. Rozliczanie za frachty, rozliczanie faktur, rozliczanie pracy kierowców. Bezpośredni kontakt z kierowcami.
StPr/17/2117
od 2017-12-08 do 2018-01-05
wynagrodzenie od 2000 PLN

Dostarczanie zamówień do klientów.
StPr/17/2113
od 2017-12-08 do 2018-01-05
wynagrodzenie od 8 PLN

Utrzymanie czystości na obiekcie handlowym. Sprzątanie toalet, biur, magazynów, belowanie makulatury.
StPr/17/2112
od 2017-12-07 do 2017-12-28
wynagrodzenie od 13.7 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017