Zamknij

O nas

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Zygmunt Marek Mokrowiecki

Historia płockiego Teatru rozpoczyna się w 1812 r., kiedy to dzięki staraniom ówczesnego prefekta departamentu płockiego Rajmunda Rembielińskiego adoptowano na potrzeby Teatru zrujnowany kościół św. Trójcy. I tak od 20.08.1812 r. Płock, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, posiadał swój Teatr. Gościł w nim m.in. Wojciech Bogusławski z Teatrem Narodowym; grali tacy aktorzy, jak: Ludwik Solski, Wincenty Rapacki, Mira Zimińska, Gabriela Zapolska…
W 1940 r. władze okupacyjne rozebrały budynek Teatru.
Po 35 latach przerwy, dzięki staraniom społeczeństwa, a szczególnie Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w 1974 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta i Naczelnika Powiatu został znów powołany Teatr Płocki. Jego oficjalna nazwa brzmiała wówczas: Teatr Płocki-Ośrodek Kultury i Sztuki.
Nowy Teatr oficjalnie rozpoczął działalność 12 stycznia 1975 r. premierą "Krakowiaków i Górali" Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii założyciela i pierwszego dyrektora Jana Skotnickiego. Rodzicami chrzestnymi zostali Ryszarda Hanin i Tadeusz Łomnicki.
Z okazji pięciolecia swojego istnienia Teatr otrzymał imię Jerzego Szaniawskiego.

W ciągu całego okresu swojej działalności Teatr występował wielokrotnie za granicami kraju, w: Belgii, Niemczech, Czechach, Jugosławii, na Białorusi i Litwie. Przeciętnie w jednym sezonie teatralnym na płockiej Scenie wystawianych jest od 6 do 8 premier. Podstawę repertuarową stanowi wielka - polska i światowa klasyka oraz najwybitniejsze pozycje współczesnej dramaturgii.
Po 30 latach funkcjonowania budynek Teatru znajduje się obecnie w stanie gruntownego remontu i modernizacji.
Całość przedsięwzięcia finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcie siedziby