Zamknij

O nas

Oferujemy :

• diagnozę psychologiczną, pedagogiczną  i logopedyczną
- specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
- zaburzeń emocjonalnych, trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży
- wady wymowy oraz zaburzenia rozwoju komunikacji i języka u  dzieci
• terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
• grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci
• zajęcia języka angielskiego  dla dyslektyków (indywidualne i grupowe)
• szkolenia dla rodziców
• wakacyjne turnusy terapeutyczne
• poradnictwo laktacyjne
• wspieranie w rozwoju wcześniaków

Zdjęcie siedziby

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone