Zamknij
REKLAMA

Rodzice i nauczyciele znów pełni obaw odnośnie przyszłości szkoły: - Dzisiejsze spotkanie to dla nas cios w plecy

10:55, 21.02.2020 | K.B
Skomentuj
Zdjęcie poglądowe, fot. Michał Wiśniewski
REKLAMA

Rodzice uczniów i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 13 ponownie obawiają się o dalszy los szkoły. - Jeśli zgodzicie się na odłączenie wsi, to nie oszukujmy się, w białych rękawiczkach podpiszecie się pod wygaszeniem placówki - mówili w czwartek podczas posiedzenia komisji edukacji, zdrowia i polityki społecznej.

Radni mieli zaopiniować uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych. Uchwała polega na aktualizacji obwodów Szkoły Podstawowej nr 13, 15 i 21. W przypadku SP 13 chodzi o dołączenie do obwodu ul. Macieja Rataja, SP15 - ul. Kasztelańskiej i Stawowej, SP21 ? ul. Władysława Bartoszewskiego. Pozytywne opinie wydał Mazowiecki Kurator Oświaty, Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, płocki oddział ZNP i Forum Związków Zawodowych Zarząd Powiatowy w Płocku.

Na posiedzeniu komisji zjawili się dość licznie zaniepokojeni rodzice i przedstawiciele grona pedagogicznego z SP13. Dodajmy tej samej, która niedawno miała zostać zlikwidowana. Ostatecznie Ratusz wycofał się ze swoich planów.

[ZT]24120[/ZT]

[ZT]24164[/ZT]

Uzasadnienie do uchwały, która pojawiła się w związku ze zbliżającą się sesją, wzbudziło ponowne obawy, że to kolejna próba likwidacji szkoły. Poinformowano, że 31 sierpnia wygasają porozumienia z wójtem gminy Stara Biała (z 20 czerwca 2005 r. i 22 marca 2013 r.) dotyczące przejęcia przez gminę miasto Płock praw i obowiązków organu prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum dla uczniów zamieszkałych w 7 wsiach: Bronowo Kmiece, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Draganie, Nowe Trzepowo, Stare Draganie i Bronowo Zalesie. - Wobec powyższego zachodzi potrzeba wyłączenia wymienionych miejscowości z obwodu SP 13 ? czytamy. Innymi słowy wskazane miejscowości włączono do obwodu szkół na terenie gminy Stara Biała, z kolei obwód SP13 zostaje ograniczony do granic Płocka. Ratusz, kiedy jeszcze toczyła się dyskusja o likwidacji szkoły, posiłkował się argumentem o mniejszej liczebności dzieci z Płocka. A jeśli liczba uczęszczających dzieci będzie niewielka, wówczas dalsze istnienie szkoły może być zagrożone.

Podczas komisji radna Teresa Kijek pytała, czy wójt gminy Stara Biała niósł prośbę o przedłużenie porozumienia.

- Skąd wiemy, że nie dojdzie do przedłużenia? Uchwała oznacza, że od nowego roku szkolnego nie utworzymy pierwszej klasy, co w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji szkoły. Brakuje informacji od wójta.

Dyrektorka wydziału edukacji w płockim Ratuszu, Agnieszka Harabasz tłumaczyła, że uchwała ma charakter porządkowy w zakresie obwodów trzech szkół.

- Wójt gminy Stara Biała nie podjął kwestii przedłużenia porozumienia.

Zdaniem radnej Kijek dopisanie jednej niezamieszkałej ulicy nic nie zmieni w funkcjonowaniu szkoły. - Gdyby wójtowi zależało na zmianach, to by o takie zmiany wniósł. Skąd ten krok, skoro znamy jego skutki? - dociekała. Dyrektorka wyjaśniała, że ustalenie sieci musi odbyć się do końca lutego 2020 r. - Na tej sesji powinniśmy uaktualnić obwód SP13. Wskazujemy, że miejscowości z gminy Stara Biała nie należą już do obwodu SP 13. Z naszej strony to porządkowa kwestia. Trudno mi odpowiadać za postępowanie wójta.

Radna proponowała, skoro to miastu zależy na istnieniu szkoły, aby urzędnicy z płockiego Ratusza zrobili krok w stronę wójta. - Uchwała równa się likwidacji szkoły. Co my robimy? Dzieci nie będą miały szkoły, a nauczyciele pracy. Prezydent zapewniał, że nie ma już niebezpieczeństwa likwidacji.

- Podtrzymuję, nie likwidujemy szkoły ? zapewniała Agnieszka Harabasz.

- Mówiąc kolokwialnie pani dyrektor, to matematyka załatwi tę szkołę! Szkoła wygaśnie. Tylko będzie się to inaczej nazywało ? dopowiadała radna z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Nie wiem, dlaczego zakłada pani, że nie będzie uczniów i naboru do klasy pierwszej. Nie wyrzucamy dzieci ze szkoły ? zarzekała się dyrektorka.

Radny Edward Bogdan pytał ile dzieci z Płocka ? według symulacji ? rozpocznie naukę w klasie pierwszej. Okazało się, że zaledwie czworo. - Czyli to zakamuflowane wygaszenie szkoły ? ocenił radny. Dyrektorka zaoponowała: - To pan tak myśli. Będzie rekrutacja do klasy pierwszej. Nie widzę takiej możliwości, aby nie było dzieci. Czego pan oczekuje? - rozkładała ręce. Bogdan dodał: - Deklaracji.

- Nie wygaszamy SP13 ? podkreślała Agnieszka Harabasz. Radna Kijek ponownie nawiązała do koniecznego dążenia do przedłużenia porozumienia z wójtem. - Były już rozmowy. Nie wykazał zainteresowania przedłużeniem porozumienia ? czego jednak nie ma na piśmie. Dzieci z gminy Stara Biała, jak twierdziła, będą mogły kontynuować naukę w SP13. - Nie ostaną wyrzucone ze szkoły. My, jako organ prowadzący, nie będziemy mieli obowiązku dowożenia ich do szkoły.

Jedna z nauczycielek SP13 odczytywała obwodu poszczególnych płockich szkół.

- Nam dołożono ul. Rataja, trzeci etap obwodnicy, zero jakichkolwiek domów, z możliwością przyszłej zabudowy ? mówiła. - Jeśli zgodzicie się na odłączenie wsi, to nie oszukujmy się, w białych rękawiczkach podpiszecie się pod wygaszeniem placówki. Takie są fakty!

Radny Mariusz Pogonowski uznał, że ta szkoła znajduje się na obrzeżach miasta, ?w szczerym polu?.

- Wybudowano ją, bo wówczas była taka potrzeba. Nie ma tam zbyt wielu uczniów z Płocka, a świat się zmienia...

Teresa Kijek przypomniała, że tam jest strefa przemysłowa. - Nie ma szansy na rozwój budownictwa mieszkalnego. To my powinniśmy robić wszystko, aby dojść do porozumienia z wójtem. Podejmijmy z nim rozmowy do czwartku. Skoro w pierwszej klasie może być tylko czworo dzieci, to dobrze wiemy, jak ta sprawa może się zakończyć ? w sali brawa.

Jedna z nauczycielek wcześniej przez wiele lat mieszkała w Płocku, od 6 lat jest mieszkanką gminy Stara Biała.

- Dziś moje dziecko do szkoły ma 2 km, a nagle może mieć 12-15 km. Pamiętajcie, że przy pierwszej rekrutacji chodzi o dzieci z obwodu szkoły. Może nie dojść do rekrutacji uzupełniającej i w urzędzie dobrze o tym wiedzą. Dzieci spoza okręgu, wpisując adres spoza Płocka, nie będą miały szansy się zapisać. Rozumiem, że czasy się zmieniają, ale zachowajmy w tym wszystkim człowieczeństwo ? apelowała.

Zgromadzone w auli osoby twierdziły, że o sprawie dowiedziały się z prasy. Nie było czasu na rozmowę z wójtem. Agnieszka Harabasz powtarzała, że dzieci z gminy Stara Biała będą kontynuowały naukę w SP13, jeśli tylko rodzice wyrażą chęć i dowiozą uczniów. Rodzice prosili, aby na piśmie podpisanym przez prezydenta Płocka potwierdzono, że zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza Płocka.

- Teraz za naszymi plecami jakieś szopki odstawiacie ? ocenił mama dwojga uczniów z SP13. - Było, bodajże w grudniu, spotkanie z prezydentem. Obiecano, że za naszymi plecami nie będzie żadnych spotkań, a my się tu dowiadujemy, że doszło do rozmowy między wójtem a prezydentem. Słowa prezydenta uważaliśmy za zobowiązujące, a okazuje się, że wcale tak nie jest. Ważne są warunki tego porozumienia. Dzisiejsze spotkanie to dla nas cios w plecy. Nie spodziewaliśmy się tego.

Edward Bogdan proponował, aby wyjść z inicjatywą, z Ratusza wysłać pismo do wójta z prośbą o przedłużenie porozumienia lub o dalszą współpracę. - Była już informacja, że wójt nie jest zainteresowany ? odparła radna Daria Domosławska, natomiast radna Kijek stwierdziła: - W uzasadnieniu uchwały nie ma ani słowa o tym, że wójt nie wyraził zgody.

Radny Leszek Brzeski nie dowierzał w całą sytuację, pytał czy może wójtowi zaproponowano jakieś inne zasady niż wcześniej.

- To dziwne, że wójt nie jest zainteresowany.

Agnieszka Harabasz informowała, że nie ma jakiejś minimalnej liczby uczniów dla pierwszej rekrutacji, aby nie mogło dojść do rekrutacji uzupełniającej. - Dziś mogę powiedzieć tyle, że nie widzę przeszkód, aby takiej rekrutacji nie było. Nie wracamy do likwidacji czy wygaszenia SP13. Projekt zmian obwodu przekazano Kuratorium Oświaty i związkom zawodowym, projekt zaopiniowano pozytywnie ? co zakończyło się pytaniem, czy poinformowano ile rodzin mieszka na tych ulicach.

Radny Marek Krysztofiak, reprezentujący Solidarność, mówił, że faktycznie uchwałę zaopiniowano pozytywnie, ale kłamstwem jest twierdzenie, że by była mowa o tym ile rodzin mieszka na wskazanych ulicach.

- Opinia była pozytywna, ponieważ sieć szkół się nie zmieniła. Szkoły, jak były, tak nadal są. Teraz rozmawiamy o czymś innym, o wygaszeniu SP13 okrężną drogą. Poprzednim razem się nie udało, to teraz mamy drugą próbę. Kiedy doszło do spotkania z wójtem? Spisano jakiś protokół, abyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę rozmawiano?

W spotkaniu w listopadzie miał uczestniczyć wiceprezydent Roman Siemiątkowski, Agnieszka Harabasz i wójt gminy Stara Biała. Według radnego w spotkaniu powinien uczestniczyć Andrzej Nowakowski. Krysztofiak proponował, aby komisja zwróciła się do prezydenta Płocka, by w trybie pilnym, przed sesją w lutym, przekazać radnym informacje o możliwości podpisania przedłużenia i warunkach. Radni jednogłośnie przystali na propozycję.

Wójt: Nie jesteśmy zainteresowani

Jak niedawno wyjaśniał wiceprezydent Roman Siemiątkowski, koszty funkcjonowania szkoły wzrastają.

Wójt gminy Stara Biała, Sławomir Wawrzyński potwierdza, że doszło do rozmowy na temat przyszłości SP13.

- Było pytanie, czy w związku z tym, że do szkoły chodzi trzy czwarte dzieci z terenu gminy Stara Biała, zgodzimy się na partycypowanie w kosztach utrzymania.

Wójt mówi wprost, że wcześniej do szkoły gmina pieniędzy nie dokładała i nie zamierza tego zmieniać. Na terenie gminy Stara Biała są 4 szkoły podstawowe, do których uczniowie mogą przejść. - Mamy tam bardzo dobre warunki. Owszem, dojdzie do zmiany środowiska czy szkoły, ale dzieci i tak już dojeżdżają. Jako gmina zwracamy koszty dojazdu, dopłacamy również do komunikacji zbiorowej. Dopłacać do SP13 nie zamierzamy. Sprawa przyszłość tej szkoły niejako wisiała w powietrzu, to po prostu odwlekanie trudnej decyzji.

Przyznaje, że przy kwestii likwidacji, był nieco zaskoczony. Później doszło do rozmów. - Nie chciałem być prowodyrem likwidacji SP13. Na terenie gminy są cztery szkoły podstawowe i z naszego punktu widzenia jest to sieć optymalna, z kolei w miejscu, gdzie mieści się SP 13, są tereny rolniczo-przemysłowe, bez większych szans na zabudowę mieszkaniową, dzieci tam będzie ubywać. W miejscowości Wyszyna, liczącej ok. 12 tys. mieszkańców, również musieliśmy podjąć decyzję o przyszłości budynku. Zdecydowaliśmy się na zespół szkolno-przedszkolny, co było strzałem w dziesiątkę. Tam również konieczna jest rozbudowa, powinna powstać sala gimnastyczna ? co wiąże się w wydatkami w ich bazę edukacyjną, a nie w szkołę, dla której organem prowadzącym jest gmina miasto Płock.

(K.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (14)

a ja się pytama ja się pytam

21 10

kto wybrał radnym pana Pogonowskiego i z jakich obrzeży miasta w "szczerym polu".Popatrzcie co myśli radny o obrzeżach miasta.Jaka to pogardza w ustach radnego bo to są jakieś tam obrzeża.Panie radny czy to nie jest czasami pogarda dla Ludzi mieszkających na obrzeżach w szczerym polu? Czy to nie jest stygmatyzowanie tych Ludzi?Czasami na sztuki wystawiane w teatrze też przychodzi mało osób.Czy w takim razie nie powinno się zamknąć ten teatr i go zlikwidować,a pan byłby bezrobotny.Podobno najlepiej nic nie mówić bo milczenie jest złotem. 12:11, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

też się pytamteż się pytam

13 10

czy radni popierający likwidację tej szkoły głosowali za wydawaniem wcale niemałych pieniędzy na festiwalowy przemysł? Czy radny specjalista od"szczerych pól" głosował za tymi wydatkami? 12:41, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kogośkogoś

10 10

dwa powyższe wpisy zdenerwowały.Czyżby były trafne?Czyżby "szczere pole" tak zdenerwowało? 13:54, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

szczere poleszczere pole

8 8

szczerze powiedziało to co myśli o mieszkańcach ma krańcach miasta.Szczere pole nie było by takie szczere w stosunku do wyborców z okręgu z którego zostało wybrane.Szczerość do swojego elektoratu spowodowałaby ,że szczere pole wylądowałoby na szczerym polu ,a nie na sali obrad rady miasta. 15:49, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Brawo Pan PrezydentBrawo Pan Prezydent

14 12

Jeżeli nauczyciel jest dobry, to znajdzie pracę mimo, że szkoły nie będzie. Jeśli kiepski, to będzie chciał "nauczać" w takiej małej szkółce w "środku pola", bo przecież pieniądze otrzyma takie same jak ten z dużej szkoły. Czytając artykuł można zobaczyć, że to nie rodzicom zależy na szkole, gdyż oni mogą wysłać dzieci np. do Białej, ale nauczycielom. Jest się na uboczu, wśród swoich można wegetować, uważać się za pępek świata, "nauczać" 10 osób w klasie i śmiać się z tych, którzy muszą pracować w dużych miejskich szkołach, gdzie każdy patrzy na ręce i ciągle trzeba podnosić swoje kwalifikacje. Bańka mydlana pęka i zaczyna się krzyk. Brawo Panie Prezydencie! Ani kroku w tył! 16:25, 21.02.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

PopieramPopieram

7 2

W punkt! 16:27, 21.02.2020


nie popieramnie popieram

3 5

likwidacji tej szkoły.Czyżby zwolennicy "szczerego pola się obudzili lub spełniają zadanie? 17:51, 21.02.2020


PanieANPanieAN

2 5

ani kroku do przodu bo z przodu jest przepaść.Niech pan nie słucha złych doradców bo oni wyprowadzą Pana w "szczere pole".Zwłaszcza,że szczere pole nie wie co to jest prawdziwe szczere pole. 17:54, 21.02.2020


Bardzo dobrzeBardzo dobrze

11 10

Pani Kulpa będzie torpedowała każdy ruch prezydenta. Trzeba myśleć trzeźwo i realnie. Ta szkoła jest kulą u nogi. Panie prezydencie proszę się nie uginać przed sztucznym tłumem zwoływanym wiadomo przez kogo... 16:33, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nikita13Nikita13

9 1

Jak zwykle przepychanki polityczne a dobro dzieci poszło na bok. Żądza pieniądza zobaczymy co będą obiecywać przed kolejnymi wyborami.Sala koncertowa stadion ? Dla kogo są tak naprawdę budowane? 20:07, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KANEKANE

8 3

Panie Radny, w szkole w której Pan uczy i zarabia pieniążki brakuje sali gimnastycznej i uczniowie zmuszeni są do wędrówek przez całe miasto do III LO i z powrotem. To idąc Pana tokiem rozumowania należy zamknąć Pańską szkołę. Pozdrawiam 12:23, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

szwejkszwejk

3 3

zapraszanie i słuchanie kogos takiego jak (nie)radny krysztofiak - to jak najgorzej świadczy o organizatorach spotkania 21:26, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kaziokazio

1 0

Pogonowski pokazał, że wyborców ma w "podogoniu", faktycznie. 05:49, 26.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

mieszkaniecmieszkaniec

0 0

Wszystkie placówki na obrzeżach miasta są dla Prezydenta zbędnym balastem. Nie dba o rozwój dzieci ze skrajnych terenów. Co to za prezydent który nie widzi potrzeb dla zapewniania jak najbardziej dogodnych warunków dla wczesnej edukacji tym bardziej że przecież był nauczycielem. No tak ale władza zmienia perspektywę więc nie ma co się dziwić 08:40, 04.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA