Zamknij
REKLAMA

Na te projekty budżetu obywatelskiego będziemy mogli zagłosować

15:44, 14.09.2018 | K.B
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Tomasz Miecznik

81 projektów, w tym 32 ogólnomiejskie i 49 osiedlowych - tak przedstawia się zestawienie tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Te projekty sprawdzono. Część z nich została odrzucona, natomiast na pozostałe, ocenione pozytywnie, płocczanie będą mogli oddawać niebawem swoje głosy, abyśmy mogli poznać zwycięskie projekty do realizacji.

Wszystkie projekty poddano weryfikacji formalno-prawnej. Sprawdzono, czy projekt leży w kompetencjach gminy, czy wskazany teren należy do gminy, a także czy konkretny projekt nadaje się do realizacji pod względem technicznym albo czy jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, no i oczywiście wzięto pod lupę kwestie finansowe - czy koszty realizacji projektu mieszczą się w kwocie budżetu. Przypomnijmy, że 5 mln zł podzielono na dwie pule - na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 2 mln złotych, a na osiedlowe 3 mln złotych. Projekt osiedlowy może kosztować maksymalnie 500 tys. złotych.

Spośród zgłoszonych przez mieszkańców 81 projektów pozytywnie zweryfikowano 60 pomysłów płocczan - 20 ogólnomiejskich i 40 osiedlowych. To właśnie te pomysły zostaną poddane kolejnej ocenie, tyle że już przez samych płocczan poprzez głosowanie, które potrwa od 1 do 14 października.

Jak będziemy głosować? Będą wyznaczone punkty na terenie miasta (m.in. w Urzędzie Miasta Płocka przy Starym Rynku i przy al. Piłsudskiego). To pierwszy sposób. Dla tych, którzy dużo czasu spędzają przy komputerze, dogodnym sposobem może okazać się głosowanie w Internecie na stronie mojemiasto.plock.eu. Równie szybko można oddać głos wysyłając SMS-a na numer 886 786 379. Uprawniony do udziału w glosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania, czyli do 14 października 2018 r. ukończył 16 lat, a także jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Płocka.

[ZT]19933[/ZT]

[ZT]20252[/ZT]

Na jakie projekty będziemy głosować? Oto lista tych pozytywnie zweryfikowanych:

Ogólnomiejskie:

1. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek

Zwiększenie liczby przejazdów autobusu linii 4 do odjazdów dwa razy w ciągu każdej godziny kursowania autobusu. Dodanie linii autobusowej, która kursowałaby na Podolszyce przez ul. Niedzielaka.

2. PATROL-EKO

Celem stworzenia PATROLU-EKO mieszczącego się w strukturze Straży Miejskiej będzie badanie jakości i zanieczyszczeń powietrza w różnych częściach miasta za pomocą przystosowanego samochodu zawierającego sprzęt mobilny i drony oraz natychmiastowe reagowanie na zauważone nieprawidłowości. Dodatkowym zadaniem PATROLU byłoby zapobieganie bezdomności zwierząt i działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w związku z utrzymaniem zwierząt domowych.

3. Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach

4. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku

5. "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED.

Celem projektu "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).

6. Ogród deszczowy w pojemniku

Ogród deszczowy to specyficzne nasadzenia roślin w pojemnikach lub gruncie, których zadaniem jest wykorzystanie i oczyszczenie przepływającej wody deszczowej z dachów, dróg i placów. 

7. StudioBus

Projekt zakłada stworzenie mobilnego studia koncertowo-nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijający aktywność koncertową zarówno uczniów szkół muzycznych jak również mieszkańców Płocka.

8. Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem

Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem, będzie miejscem w którym możemy zebrać wszystkie wątki ważne dla Płocka, rzeki i wodniaków.

9. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro

10. Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko"

Projekt to szereg warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjno-rozrywkowo-pomocowych skierowanych do wszystkich członów rodziny.

11. Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego

Zajęcia stymulujące rozwój ruchowy dzieci i młodzieży wraz z zakresem wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego przy wykorzystaniu aktywności fizycznej na trampolinach. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i oddziałów.

12. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży

Darmowe półkolonie w okresie letnim dla 405 dzieci.

13. Edukacyjny młyn

Założeniem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej ze wszystkich osiedli Płocka w zakresie historycznych metod siania zbóż, zbierania plonów, mielenia różnych rodzajów zbóż na mąkę, kaszę, płatki owsiane - kiedyś i dziś.

14. Dobro zwierząt - wspólna sprawa

Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania dotyczące działań gminy w obszarze polityki pro zwierzęcej. Składa się z trzech elementów: animal patrol - zakup wyspecjalizowanego pojazdu wraz z oprzyrządowaniem; ogólnomiejski wybieg dla psów "Psia kość"; ogólnomiejski program sterylizacji/ kastracji zwierząt właścicielskich.

15. Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności

Zakup specjalistycznego wyposażenia, nowoczesnych materiałów edukacyjnych, nowego sprzętu turystycznego, nowych technologii dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku zwiększających możliwości kreowania tradycyjnego i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży z Płocka harcerstwa XXI wieku.

16. Remont ul. T. Kościuszki

Projekt przewiduje przeprowadzenie remontu ul. T. Kościuszki: wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy na piękny staromiejski bruk, rozdział kanalizacji na ogólnospławną i deszczową.

17. Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości

Celem projektu jest zakup 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowaną ładowarką z wejściem USB do telefonów komórkowych, a także z ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu do wykrywania smogu w powietrzu. Ławki wyposażone są w stojak na rowery.

18. Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III

Projekt zakłada wykonanie kolejnych obiektów i infrastruktury, które zostały ujęte w wykonanej już koncepcji zagospodarowania terenu na Podolszycach Północ, w pobliżu górki saneczkowej.

19. Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych

Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.

20. Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich

Wyznaczenie bezpłatnych miejsc piknikowych z możliwością palenia ognisk, 2 lub 3 miejsca na płockiej plaży. Wyznaczenie miejsc piknikowych w rejonie podskarpia i Sobótki. Montaż grilli miejskich, ustawienie ławek i stołów, montaż śmietników i tablic informacyjnych.

Osiedlowe:

1. Wieże lęgowe dla jerzyków

osiedlowy (Dworcowa)

2. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji

osiedlowy (Dworcowa)

Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia (lokalizacja skweru między blokiem przy ul. Chopina 59, garażami a szczytami bloków przy ul. Otolińska 15, ul. Otolińska 19).

3. Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża

osiedlowy (Stare Miasto)

Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt zakłada wykonanie remontu alei spacerowej tj. wykonanie chodnika ( z kostki bezfazowej) oraz ścieżki rowerowej (asfaltowej),  przeprowadzenie nasadzeń, ustawienie małej architektury min ławek parkowych , tablic z informacjami historycznymi o polskim czerwonym, śmietniczek , latarni , oświetlenia solarnego na alei zostaną zamontowane kamery monitoringu miejskiego.

4. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED

osiedlowy (Tysiąclecia)

5. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED

osiedlowy (Łukasiewicza)

6. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED

osiedlowy (Miodowa)

7. SKARPOL PLAC EDUKACYJNO AKTYWIZUJĄCY WYPOCZYNKOWY

osiedlowy (Skarpa)

SKARPOL plac edukacyjno-aktywizująco- wypoczynkowy dla osób starszych, młodzieży i rodzin z dziećmi.

8. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku

osiedlowy (Międzytorze)

9. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku

osiedlowy (Podolszyce Północ)

10. Parking dla Jaśminowej

osiedlowy (Miodowa)

Budowa parkingu pomiędzy blokami Jaśminowa 3 a Jaśminowa 5 w Płocku.

11. Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5

osiedlowy (Dworcowa)

12. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek

osiedlowy (Wyszogrodzka)

Modernizacja istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia.

13. Szkoła Przyszłości

osiedlowy (Dworcowa)

Celem projektu jest wielopłaszczyznowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej, począwszy od usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego, fizycznego po poprawę jakości oferowanych usług edukacyjnych oraz modernizacja i uzupełnienie infrastruktury.

14. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych

osiedlowy (Kochanowskiego)

Projekt zakłada plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką oraz boisko wielofunkcyjne przy SP nr 14.

15. Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy

osiedlowy (Imielnica)

16. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych

osiedlowy (Łukasiewicza)

Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

17. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną

osiedlowy (Podolszyce Południe)

Projekt przewiduje stworzenie hotelu dla dzikich owadów zapylających drzewa oraz rośliny.

18. Wodny świat dziecka

osiedlowy (Skarpa)

Wodny Świat to o nieregularnym kształcie kompleks urządzeń przeznaczony dla wszystkich mieszkańców w okresie upałów.

19. Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach

osiedlowy (Winiary)

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską.

20. Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka"

osiedlowy (Miodowa)

Projekt zakłada budowę "Radosnego placu zabaw Siedemnasteczka" na terenie SP Nr 17 przy ulicy Miodowej 18.

21. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku

osiedlowy (Wyszogrodzka)

Projekt ma na celu przełamanie bariery architektonicznej jaką są schody i umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejście do budynku szkoły.

22. Sygnalizacja świetlna

osiedlowy (Skarpa).

Instalacja trzech sygnalizacji świetlnych na ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie osiedla Skarpa. Dodatkowe oświetlanie przejść dla pieszych bez zainstalowanej sygnalizacji świetlnej. Montaż barierek ochronnych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (przy parku na Zdunach) do ul. Parowej.

23. Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik"

osiedlowy (Podolszyce Północ)

Fontanna z nieograniczonym dostępem o płaskiej powierzchni, wyodrębnionej kolorystycznie i konstrukcyjnie od pozostałej części nawierzchni pola piknikowego. W Parku Północnym podświetlany strumień wody. Wokół fontanny obszar do wypoczynku z ławkami o konstrukcji metalowej z elementami drewnianymi oraz miejscem do ustawienia leżaków o krzeseł plażowych.

24. Siłownia zewnętrzna

osiedlowy (Ciechomice)

Siłownia zewnętrzna ma być zlokalizowana na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Ciechomickiej.

25. Płockie Smart Ławki

osiedlowy (Podolszyce Południowe)

Projekt zakłada zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi, dzięki którym uzyskujemy nieszkodliwy dla środowiska dostęp do energii. Ławki te wyposażone są w akumulator oraz ładowarki USB, które umożliwiać będą ładowanie urządzeń mobilnych.

26. Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia

 osiedlowy (Tysiąclecia)

 Sześć stanowisk, na każdym z nich urządzenia fitness zestawione w parach.

27. Warsztaty parkour oraz breakdance

osiedlowy (Kolegialna)

Projekt dotyczy nieodpłatnych treningów parkour oraz breakdance.

28. Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego

osiedlowy (Wyszogrodzka)

29. Zostań Mistrzem - bokserski Płock

osiedlowy (Kolegialna)

Darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

30. Góry na sportowo

osiedlowy (Góry)

Darmowe zajęcia sportowe z boksu olimpijskiego dla dzieci w wieku 12-18 lat.

31. Tężnia osiedlowa

osiedlowy (Kochanowskiego)

Działanie tężni polega na oddychaniu w środowisku nasyconym aerozolem o właściwościach zdrowotnych, który leczy oraz łagodzi skutki wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych.

32. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

osiedlowy (Kochanowskiego)

W ramach doposażenia zaplanowano m.in. zamontowanie nowego oświetlenia użytkowego sali widowiskowej, oraz modernizację istniejącego systemu ewakuacyjnego.

33. Judo w Szkole Podstawowej

osiedlowy (Łukasiewicza)

Zajęcia judo jako uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III Szkoły Podstawowej - Stop nudnym W-Fom.

34. Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Pradolina Wisły)

35. Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego

osiedlowy (Góry)

36. Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Ciechomice)

37. Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Borowiczki)

38. Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Trzepowo)

39. Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Radziwie)

40. Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Imielnica)

(K.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (12)

ludziskaludziska

26 8

kochane.Ten cały budżet "łobywatelski" to ściema.Poparzcie co się znalazło w tym budżeciku.Jaki to obywatelski budżet.To wasze pieniądze.Większe pieniądze wydają i się was nie zapytają, a czynią pozory,że możecie o czymś decydować.To jeszcze jedna wielka ściema. 17:10, 14.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ehhh3452ehhh3452

9 1

" Równie szybko można oddać głos wysyłając SMS-a. "
Może coś więcej na ten temat? 17:15, 14.09.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ehhh546ehhh546

1 0

"Równie szybko można oddać głos wysyłając SMS-a na numer 886 786 379. "
Wciąż za mało informacji.
Jaka składnia tego sms-a? Jaki koszt, to będzie sms premium, czy zwykły? 08:53, 15.09.2018


Zygfryd Grojd Zygfryd Grojd

25 4

"Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną"
To jakaś nowa nazwa dla burdelu dla fanów creampie i cumshot ?
17:45, 14.09.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

gość7gość7

7 0

dobre, uśmiałem się do łez :) 20:31, 14.09.2018


JajcarzJajcarz

19 3

Przecież na pierwszy rzut oka widać , ze kilka , może nawet kilkanaście propozycji pisanych bylo w ratuszu na polecenie szefa
20:28, 14.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bajery szmerybajery szmery

13 0

Zabrakło projektu otwarcia biura podroży przez Dagmarę z programu "Królowe Życia" - łapka w górę! 23:14, 14.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

a co a co

9 0

z Nałkowskiej!!! Prezydencie, co zrobiłeś z kasą na realizację tego projektu? Mamy czekać, aż się wszyscy pozabijamy na chodnikach, które zagrażają życiu i zdrowiu. Bujnij się i zacznij je robić!!! 08:11, 15.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Te swiatlaTe swiatla

15 2

Na skarpie potrzebne jak gluchemu adapter.....jak masz pomyslodawco problem z wlaczeniem sie do ruchu na k wielkiego to proponuje zajecia doszkalajace albo zrezygnowanie z jezdzenia autem 08:21, 15.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Tja...parkingTja...parking

10 0

Na ulicy Na Skarpie też zrobił parking i jeszcze domaga się by mu za niego dziękować. Przyjechała wywrotka z żużlem, rozgarnęli go na trawniku i np dzisiaj są tam kąpiele błotne. Taki jest Andrzej Nowakowski. 09:24, 15.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Tom BombadilTom Bombadil

11 0

Co oni uważają ludzi za kretynów??? Przecież większość tych propozycji brzmi tak jakby układali je ludzie z ratusza, obywatel raczej by nie wnioskował o "rozdzielenie kanalizacji na ogólnospławną i deszczową. :))) czyżby obywatele zgłosili za mało wniosków i trzeba było coś dorzucić??? 09:38, 15.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zz

3 0

najpierw jak 8 lat temu obecny rządzący prezydent na ulicy Pocztowej w Borowiczkach zlikwidował linię nr.4 w najstarszej części osiedla gdzie mieszkają najstarsi mieszkańcy a teraz przed wyborami coś obieca .Przez lata prowadzone były rozmowy ,pisane pisma i nic -teraz obiecanki cacanki . Panie Prezydencie gdzie obiecana co roku budowa ul.Pocztowej przecież w tym roku też była ujęta w budżecie i co znowu (gruszki na wierzbie) 19:45, 17.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone