REKLAMA

Mnóstwo kar dla kierowców w strefie płatnego parkowania. Wielu nie płaci

16:38, 20.11.2017 | K.B
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Karolina Burzyńska / Portal Płock

Największy problem płockiej strefy płatnego parkowania? Windykacja należności od kierowców, którzy zajmują miejsce do parkowania i ani myślą, aby za to zapłacić. 

Były długie przygotowania, konsultacje dotyczące stawek i obszaru objętego strefą płatnego parkowania (SPP), dyskusje, problemy z zakupem parkomatów aż wreszcie strefa zaczęła działać. Minął rok, więc poprosiliśmy w Ratuszu o dokonanie podsumowania (tabele umieściliśmy w galerii). Przygotowany dokument jednocześnie trafił do radnych. 

Przypomnijmy szybko cele utworzenia strefy płatnego parkowania: uporządkowanie przestrzeni miejskiej, zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, zdyscyplinowanie kierowców – pozostawienie w strefie aut użytkowanych wyłącznie przez właścicieli, poprawa warunków poruszania się po centrum czy też zachęta do korzystania z autobusów jako alternatywnego środka transportu.

Wielkość strefy ocenia się na około tysiąc miejsc parkingowych. W alternatywie do strefy zostały wyznaczone parkingi buforowe np. przy ul. Stefana Okrzei czy przed teatrem w Płocku, gdzie po uporządkowaniu parkowania na tym placu parkuje bezpłatnie około trzysta aut. Przed wprowadzeniem SPP, o czym przypominają w Ratuszu, około godz. 10.00 nie było już możliwości zaparkowania pojazdu w centrum miasta.

- Codziennie, przed wprowadzeniem SPP, część pozostawianych samochodów było zaparkowanych niezgodnie z prawem. Obecnie po wyznaczeniu miejsc do postoju nie ma sygnałów, że jakieś obszary w strefie są zastawione samochodami.

Od początku płocką strefę miało wyróżniać pierwsze 30 minut bez żadnych opłat dla kierowców.

W miesiącu wydawanych jest około 50 tys. bezpłatnych biletów parkomatowych.

Abonamenty

Możliwość zakupu abonamentu została ograniczona do jednego samochodu na mieszkanie. W przypadku chęci zakupu abonamentu na drugi pojazd kwota abonamentu rośnie do kwoty 100 zł miesięcznie.

- Dzięki wymienionemu powyżej rozwiązaniu, wydane abonamenty są na mniej więcej połowę miejsc parkingowych. Z informacji od operatora strefy, Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. , wynika, iż do końca września 2017 r. wydano 585 abonamentów mieszkańców M1 (na pierwszy pojazd), 13 abonamentów mieszkańców M2 (na drugi pojazd) oraz 1 abonament ekologiczny.

Zarządzanie i wpływy finansowe

Administrowaniem SPP na rzecz gminy zajmuje się, na mocy umowy zawartej na 5 lat, spółka Komunikacja Miejska. Według danych przekazanych od operatora strefy od 26 października 2016 r. do 30 września 2017 r. w parkomatach zostało pobranych 845 568 sztuk biletów parkingowych na łączną kwotę 930.066,50 zł. Kartą płatniczą dokonano płatności w parkomatach na kwotę 146.842,40 zł, natomiast w bilonie 783.224,10 zł. Bezpłatne bilety parkingowe 30 - minutowe wyniosły 559 158 sztuk i stanowiły one 66 % wszystkich pobranych biletów parkingowych w strefie. W związku z uruchomionymi płatnościami mobilnymi Komunikacja Miejska przygotowała płatności w trzech systemach: moBilet, ePark oraz skycash, które przyniosły odpowiednio: 7.221,76 zł, 567,90 zł i 29.587,56 zł, co łącznie stanowiło 37.377,22 zł wpływów do budżetu.

Konieczna windykacja

Opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty za postój w SPP wynosi 50 zł. Kontrolerzy do końca września 2017 roku wystawili 14 706 opłat dodatkowych na łączną kwotę 734.450,00 zł, z czego została uiszczona niespełna połowa. Wpłynęło 329.207,27 zł. Ściągalność jest więc na poziomie 45 proc. - Pozostała kwota jest lub będzie przedmiotem postępowania windykacyjnego, które prowadzić będzie Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

Z przeprowadzonej analizy przychodów i kosztów wynika, że spółka przekazała do końca września 2017 r. na konto MZD kwotę: 1.292.522,06 zł. Z tytułu podpisanej umowy wykonawczej spółce została wypłacona rekompensata w kwocie: 1.101.787,50 zł.

W przypadku SPP wnioski reklamacyjne rozpatruje MZD (ma na to miesiąc licząc od daty złożenia wniosku). Jak dotąd takich reklamacji było w 2016 roku 347, w tym roku 2 tys. 684. W 219 przypadkach odwoływano się od decyzji do komisji rozpatrywania odwołań w MZD, z czego 39 zostało rozstrzygniętych pozytywnie. Dotyczyły one osób niepełnosprawnych, przypadków nieumieszczenia karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za przednią szybą pojazdu w sytuacjach, w których kierujący wnieśli opłatę za postój i w sposób oczywisty pomylili się wpisując numer rejestracyjny do parkomatu, a także sytuacji ratowania życia uczestnika X Biegu Niepodległości. W pozostałych przypadkach komisja rozstrzygała odwołania negatywnie.

Wysyłaniem upomnień do kierowców w związku z brakiem opłat dodatkowych za postój w SPP zajmuje się zatrudniony w czerwcu 2016 roku referent ds. strefy płatnego parkowania.

Okiem municypalnych

Począwszy od października 2016 do 12 października 2017 roku wpłynęło do płockiej straży miejskiej 2.229 zawiadomień o koniecznej interwencji, wystawiono 992 mandaty karne na łączną kwotę 87.030,00 zł., w tym w 2016 roku ujawniono w SPP 849 wykroczeń, zastosowano 385 pouczeń i wystawiono 341 mandatów karnych (najwięcej na pl. Narutowicza za kwotę 10,6 tys. zł, problem dotyczy Nowego Rynku, Kaczmarskiego, Zduńskiej i Teatralnej), w 2017 roku - ujawniono 1.380 wykroczeń, zastosowano 497 pouczeń i nałożono 651 mandatów karnych (znów najwięcej na pl. Narutowicza – kwota: 18,7 tys. zł). Do sądu skierowano 121 wniosków o ukaranie, 20 spraw zostało umorzonych z powodu braku znamion wykroczenia, niewykrycia sprawcy lub braku podstawy prawnej, natomiast w 214 sprawach trwały czynności wyjaśniające.

Ratusz uważa, że po roku cele, które przyświecały wprowadzeniu SPP, zostały osiągnięte. Kierowcy chętnie też korzystają z bezpłatnych 30 minut.

- Ustalając strefę osiągnięto równowagę. Strefa jest wypełniona, ale istnieje też margines wolnych miejsc postojowych. Obecnie zajętość i rotacja na miejscach postojowych umożliwia dotarcie i pozostawienie samochodu osobom pragnącym przyjechać do śródmieścia. Jednocześnie poprzez konieczność oznakowania miejsc postojowych wprowadzono na terenie miasta ład przestrzenny oraz poprawiono bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, w tym pieszych poprzez niedopuszczenie do postoju pojazdów w miejscach do tego nieprzystosowanych np. na zbyt wąskich chodnikach. W zgłaszanych uwagach brak jest zgłoszeń dotyczących braku miejsc do parkowania, a zatem nie ma potrzeby, aby np. podnosić stawkę godzinową. Brak obecnie planów utworzenia podstref. Obszar ścisłego centrum jest jedynym miejscem, w którym można by wydzielić podstrefę i podnieść opłatę. Z drugiej strony cała strefa ma jednolity, a przez to czytelny charakter, którego nie należy zaburzać.

Co jeszcze można zrobić? W tym samym dokumencie wspomniano o zachętach do korzystania z płatności mobilnych dzięki którym można zapłacić za postój samochodu, przedłużyć czas opłaconego biletu i mieć stały podgląd na długość trwania postoju, oraz o działaniach zmierzających do skutecznej windykacji należności nieuiszczonych opłat dodatkowych za postój w SPP.  

[ZT]17200[/ZT]

(K.B)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (12)

antyrafałantyrafał

16 1

Około 1000 miejsc parkingowych? To nawet w biurze strefy nie wiedzą dokładnie ile jest tych miejsc? Przecież są wydzielone.... 19:47, 20.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BoboBobo

9 1

Z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SPP i ludzi mających problem z obsługą parkomatu - kstastrofa. Z punktu widzenia osób, które przyjeżdżają na Stare Miasto "na chwilę", by załatwić sprawy urzędowe - mega udogodnienie, bo nie trzeba robić kilku "kółek" zanim znajdzie się kawałek wolnej przestrzeni do parkowania 20:57, 20.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

arkos arkos

6 4

Za Urzędem Miasta zrobili szlabany a jak ma wjechać wrazie czego karetka lub straż pożarna 21:22, 20.11.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

aa

2 0

normalnie, podjeżdżają i wjeżdżają, ale jak to już sam się dowiedz... 10:46, 21.11.2017


KierowcaKierowca

5 1

Przydalo by się wymalować miejsca parkingowe z boku sądu tu gdzie malachowianka,jak coś się dzieje w amfiteatrze lub wogole na starówce zawsze parę miejsc więcej,natomiast na drugim boku całkowity zakaz powinien być wprowadzony przejechać tam wózkiem nigdy niemożna,parkują tam ciągle te same auta przez nikogo niepokojone,są równi i równiejsi może SM coś z tym zrobi?i przydał by się parkomat pod budynkiem urzędu pracy,tam to jest masakra zaparkowac 22:41, 20.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xxxx

6 10

Naiwni mieszkańcy. Mobbing, poczucie władztwa nad gojami i pokazanie podludziom , gdzie ich miejsce..... do czego są potrzebni...do niczego, oprócz łowienia kasy. A to postój a to dym na prawo i lewo, a to woda w wodzie i śmieci w dołku , w lesie , stare AGD, meble, już trzeba im dowozić......paniska. Byle co aby dawało kasę strasznym braciom piasku. Niedługo woda w Wiśle a nawet w studniach koło domu...Wszystko policzone, zmierzone i zapisane. Po Palestynie następny kibuc pod pełnią Władzy.

I te ciągłe domaganie ; karty, kary a to WPLe a to rower, krzywe chodzenie , myśli, kara , nie myśli , kara. Śmią dzwonić do kolegów w Komendzie , kara, kara. co za radość u sadystów.Domy, rozebrać .Drzewa pościnać, pamiętały hitlerowców, Małpie gaje .......zaasfaltować........Gazety, odciąć od czytania .................JEDNO WIELKIE GETTO PŁOCK DLA POLAKÓW. 00:19, 21.11.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

konfirmantkonfirmant

5 1

Jak to sie stalo ze pacjenci szpitala psychiatrycznego maja dostep do internetu? Czy lekarze o tym wiedza? Rozumiem, ze tolerancja itp ale bez przesady. 09:05, 21.11.2017


komentatorplockikomentatorplocki

3 0

To jest dobre: "- Codziennie, przed wprowadzeniem SPP, część pozostawianych samochodów było zaparkowanych niezgodnie z prawem. Obecnie po wyznaczeniu miejsc do postoju nie ma sygnałów, że jakieś obszary w strefie są zastawione samochodami."
Rzeczywiście, bo zrobili teraz tyle miejsc parkingowych, nawet na kawałkach ulic, aby tylko upchnąć jak najwięcej PŁATNYCH MIEJSC! Taka jest prawda. Aczkolwiek mi pasuje, bo jeżdżę czasem tylko w te rejony i stać mnie na płacenie. Zawsze mam miejsce :) Pozdrawiam! 09:57, 21.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PerszingPerszing

3 2

Z obserwacji wynika, iż np. na takiej ul. Staromiejskiej dla wielu lepiej jest parkować w strefie "VIPowskiej", tj. chodniku lub zastawiać garaże, niż stawać na miejscu strefowym (nawet jak są wolne miejsca). Kontrolerzy w ogóle nie zwracają uwagi na niewłaściwie zaparkowane auta. 10:48, 21.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XZXZ

2 0

No cóż, zza biurka w Ratuszu nie widać, że przechodzący Staromiejską czy to mieszkańcy, czy goście nie mają chodnika, który w całości nielegalnie zastawiony jest samochodami! Czy ktoś zapytał straż miejską o interwencje w tej sprawie? Widziałem w weekend osoby o kulach, które stawały przed autami zastanawiając się jak się dostać do skrzyżowania ( przecisnąć się między jadącymi samochodami czy iść po trawie i błocie?). Aż strach pomyśleć co będzie jak przyjdzie zima, śnieg, lód...Ale urzędnicy za biurkiem zadowoleni, nie widzą problemu, im jest dobrze i tylko to się liczy. 12:19, 21.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do Perszing i innido Perszing i inni

3 1

1. kontrolerzy nie są od egzekwowania prawidłowości lub ścigania nieprawidłowości parkowania w strefie - nie maja takich uprawnień
2. oni są tylko i wyącznie od kontrolowania czy opłacono parkowanie w miejscu wyznacznym (biale linie) do parkwania - poza liniami nie obchodzi ich
3 To powinna egzekwować SM i Policja , ALE ICH TEŻ NIE OBCHODZI pnieważ :
- nie ma tylu co trzeba stójkowych i krawężników a zresztą ci stójkowi nie znają przepisów KRD
- ci z radiowozów są leniwi i wolą być ślepi, nie widzieć, nie reagować

W związku z powyższym gratuuje UMP dobrego sampoczucia 17:08, 21.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AdamexAdamex

0 0

Cennik jak dla miasta powyżej 200tys.mieszkańców a dróg dojazdowych czy obwodnic brak w dalszym ciągu.Piszą,że jesteśmy jedynym miastem w Polsce pow.100tys.mieszkańców ,które nie ma dobrego połączenia trasą *%#)!& w jednym kierunku.Temu nie potrafią zaradzić ale opłaty za parkowanie w momencie ogarniają.Kochani w Płocku nigdy nic nie będzie bo nie ma jedności ludzi różnią się ponieważ są zbierawiną ludzi z całej Polski ,ktora przyjechała pracować w MZRiP-Petrochemii Płock 16:42, 07.12.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017