REKLAMA

Weszli w spór zbiorowy.Mają obawy odnośnie połączenia PERN i OLPP

15:23, 11.08.2017 | K.B
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Karolina Burzyńska / Portal Płock

W czwartek odbyło się posiedzenie rady nadzorczej PERN S.A. Związkowcy nie mieli możliwości przedstawienia swoich argumentów w sprawie połączenia PERN-u i OLPP, co miałoby stać się faktem począwszy od stycznia 2018 roku. - Taka postawa powoduje eskalację konfliktu i stanowi dobitny przykład dyskryminowania członków NSZZ Solidarność – czytamy w wydanym komunikacie. 

Związki zawodowe PERN i NSZZ „Solidarność” Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) w czwartek przysłały komunikat w nawiązaniu do posiedzenia rady nadzorczej, które odbyło się 10 sierpnia. Przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” z OLPP Justyna Haładaj oraz przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PERN, Arkadiusz Karaszewski, a także przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” Henryk Kleczkowski po spotkaniu poinformowali, iż nie mieli możliwości „przedstawienia sytuacji społecznej związanej z wielozakładowym sporem zbiorowym w Grupie Kapitałowej PERN S.A., a także swoich argumentów przemawiających za odstąpieniem od połączenia PERN z OLPP”. Chcieli usunięcia z porządku obrad punktu,w którym miało dojść do wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej wspomnianego połączenia.

Nie zostali przyjęci przez radę nadzorczą. Przekazano im informację, że nie ma możliwości spotkania przed głosowaniem.

- Co więcej, nie przyjmowano żadnych argumentów przemawiających za wysłuchaniem postulatów NSZZ Solidarność. Taka postawa przewodniczącego rady nadzorczej, Krzysztofa Setkowicza powoduje eskalację konfliktu i stanowi dobitny przykład dyskryminowania członków NSZZ Solidarność. Brak woli prowadzenia dialogu społecznego oraz lekceważenie NSZZ „Solidarność” doprowadzi do wybuchu niezadowolenia społecznego, a odpowiedzialnymi za tę sytuację będą zarząd oraz rada nadzorcza PERN S.A. - tłumaczą związkowcy.

Twierdzili także, że działają „w sprawie obrony miejsc pracy” i apelowali „o przesunięcie procesu połączenia do czasu uzgodnienia wszystkich kwestii społecznych”.

OLPP częścią PERN

Na czym polega plan połączenia spółek? Zarząd PERN S.A. zwraca się z wnioskiem do rady nadzorczej o zaopiniowanie. W razie pozytywnej opinii kolej na walne zgromadzenie akcjonariuszy PERN. S.A. Wówczas zostanie podjęta uchwala o połączeniu PERN i OLPP.

- W czwartek, 10 sierpnia rada nadzorcza postanowiła zaopiniować pozytywnie wniosek zarządu PERN S.A. do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o połączeniu ze spółką OLPP Sp. z o.o. - poinformowało biuro prasowe PERN-u.

Walne zgromadzenie planowane jest pod koniec sierpnia. Podobna procedura realizowana jest przez OLPP Sp. z o.o., jednakże zgromadzenie wspólników, które podejmie decyzję, planowane jest na 11 września 2017 roku. Ostatni krok polega na zarejestrowaniu połączenia w odpowiednim sądzie rejestrowym, co będzie oznaczało połączenie obu spółek.

PERN tłumaczy...

W biurze prasowym PERN-u przypominają, że wniosek o usunięcie jednego punktu z porządku obrad wpłynął na dzień przed planowanym posiedzeniem. - Z uwagi na ogromnie napięty porządek obrad planowany na 10 sierpnia, nie było możliwe spotkanie z przedstawicielami Solidarności. Rada nadzorcza zaproponowała spotkanie w przyszłym tygodniu. Stanowisko Związku Zawodowego Solidarność jest znane radzie nadzorczej, ponieważ zostało przekazane w piśmie skierowanym do niej 9 sierpnia.

Ponadto, jak się dowiadujemy, zarządy prowadzą już od kilku miesięcy rozmowy z partnerami społecznymi w obu spółkach w sprawie porozumienia społecznego obejmującego gwarancje pracy i płacy. - I tak na przykład spośród 12 pierwotnie zgłoszonych przez związki zawodowe OLPP, których jest w sumie pięć, dziewięć postulatów zostało zaakceptowanych przez pracodawcę, dwa postulaty są przedmiotem dalszych rozmów co do szczegółowych warunków ich realizacji, zaś w przypadku jednego zaproponowano związkom zawodowym alternatywne rozwiązanie. Pomimo trwających w tym zakresie rozmów 28 lipca 2017 r. do zarządu OLPP wpłynęło pismo NSZZ Solidarność OLPP, które rozpoczyna spór zbiorowy z pracodawcą. Pismo zawiera 11 postulatów obejmujących nie tylko kwestie porozumienia społecznego zawierającego gwarancje pracy i płacy, ale również inne kwestie bieżące dotyczące zarządzania spółką OLPP. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w chwili obecnej jesteśmy na etapie rokowań z przedstawicielami NSZZ Solidarność OLPP - dodają. Pierwsze spotkanie odbyło się 4 sierpnia. Kolejny etap to mediacja. 

W PERN zapewniają, że równolegle prowadzone są rokowania z innymi związkami zawodowymi w obu spółkach w sprawie porozumień społecznych obejmujących gwarancje pracy i płacy. - Zarówno zarząd PERN S.A., jak i zarząd OLPP Sp z o.o. wielokrotnie, zarówno w trakcie rozmów ze stroną społeczną, jak również w kierowanej do związków zawodowych korespondencji, deklarował, iż po połączeniu nie jest planowana żadna redukcja zatrudnienia oraz że warunki pracy i płacy pracowników obu spółek nie ulegną pogorszeniu. Deklaracje te znalazły również wyraz w stosownych zapisach porozumień społecznych, które są negocjowane ze stroną społeczną w obu spółkach. W opinii zarządów obu spółek podstawowym źródłem rozbieżności jest długość okresu gwarancji zatrudnienia – a więc 3 lata zadeklarowane przez pracodawców wobec 10 lat postulowanych przez stronę społeczną. - A także tempo i zasady realizacji procesu wyrównywania wynagrodzeń w obu spółkach – przy czym wyrównanie wynagrodzeń w obu spółkach miałoby nastąpić według związków zawodowych w ciągu 12 miesięcy, natomiast pracodawcy postulują okres 3 lat.

Strona społeczna

Trwający od 28 lipca 2017 roku wielozakładowy spór zbiorowy dotyczy nie tylko Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, ale też spółek zależnych – Naftor i Naftoserwis. Związkowcy, którzy się zjawili, nie ukrywają rozgoryczenia. Ich zdaniem tempo prac nad połączeniem jest za szybkie, natomiast wątpliwości nie brakuje. - Osobom, z którymi rozmawiamy, brakuje pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań – słyszymy w NSZZ Solidarność w OLPP. - Bo przecież od przyszłego roku o losie pracowników zdecyduje PERN, jako rzeczywisty pracodawca.

Według Justyny Haładaj na razie trwa „pozorowanie negocjacji”. Nie wiedzą, co się stanie w styczniu 2018 roku, kiedy już połączenie stanie się faktem. Wspomina stopniową redukcję zatrudnienia przez kolejne lata. Dawniej w OLPP pracowało ponad 2 tys. osób, teraz nieco ponad 700. - A to już minimum. A tendencja nie powinna być odwrotna? Czy to nie czas na przyjmowanie nowych osób do pracy? - pyta.

Twierdzi, że owszem, toczyły się rozmowy, ale kończyły się jedynie na deklaracjach. Tymczasem oni chcą dowiedzieć się (mając to na piśmie), jak od przyszłego roku będzie wyglądała ich praca, gdzie i na jakim stanowisku, za jaką płacę i co ich czeka za kilka lat zgodnie ze strategią firmy. Zależy im na równym traktowaniu pracowników, na zaliczeniu dotychczasowego stażu pracy.

W NSZZ Solidarność w OLPP nie potwierdzają informacji o rozbieżnościach zdań odnośnie gwarancji zatrudnienia i kwestii zrównania wynagrodzeń. Powtarzają, że brakuje w tym wszystkim konkretów na piśmie.. A co z propozycją spotkania w przyszłym tygodniu? Tyle że biuro prasowe PERN jednocześnie odnotowało, że doszło już do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie połączenia spółek. - Dowiedzieliśmy się o tym już newslettera - rozkłada ręce Justyna Haładaj. Podkreśla, że związkowcy nie są przeciwni połączeniu, tylko prosili o wysłuchanie i zdjęcie jednego punktu z porządku obrad do czasu nim nie wyjaśnią się istotne dla nich kwestie pracownicze. OLPP jest w końcu dostarczycielem paliw. W tej branży występuje tyle ryzyk, o czym także wspominaliśmy w piśmie... - a odpowiedzi wciąż im brakuje. 

Biuro prasowe PERN tak tłumaczy sprawę połączenia spółek: - Celem projektu jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

(K.B)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (8)

Do pani z OLPPDo pani z OLPP

18 3

700 pracowników to minimum?? Idę o zakład że jak zostanie 300 to zakład będzie działał jak działa 17:16, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ktoś w końcu Ktoś w końcu

16 5

Wziął się za tych nierobów... Mniej spółek mniej prezesów dyrektorów kierowników i innych niepotrzebnych stanowisk... Pracowałamw spółce gdzie była podobna restrukturyzacja, redukcja załogi była o połowę a zakład jak działał tak działa. 17:23, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

spółki sięspółki się

17 0

wydziela aby tworzyć miejsca pracy dla swojaków w zarządach i na dyrektorskich spółkach , sztuczki z pernem , naftobazami i olpp temu właśnie służyły , łączenie pozornie ma służyć przeciwnemu celowi ale jest to prawdą jedynie wśród firm prywatnych , w przypadku innych jest to kolejna patologia. Kolejną patologią są związki zawodowe które zawsze i wszędzie były narzędziem mafii , jeśli nie tzw zwykłej mafii ( też będącej przedłużeniem ramienia polityki i służb ) to samej mafii politycznej. Nieszczęściem Polski jest to iż związkom przydano nimbu boskości niemalże co niestety skutecznie przesłania kurewstwo tego tworu . pern przez lata był czymś w rodzaju firmy rodzinno syndykalistycznej w aspekcie kadrowym natomiast w sensie biznesowym dojną krową dla służb i ich słupów. Dopuszczanie do ruchu zbiorników nie trzymających geometrii, antykorozja za pomocą rozpuszczalnika z domieszką farby etc. OLPP było i jest tworem kulawym żerującym na wydzielonej części pern i naftobazach bez jasno określonej sfery core businessu. Rozdzielanie i łączenie to element tej samej gry polegającej na "restrukturyzacji " co w potocznym języku się wykłada na robienie burdelu czego celem jest rwanie tych co ten burdel robią czyli jak zawsze "nasi". "Nasi" zarabiają kasę i pozwalają zarabiać innym bez względu na to kto rządzi . PiS powołał olpp i dzisiaj wraca do stanu pierwotnego , w tym czasie platformersi skonsumowli co swoje ale zawsze to są "nasi" . Czy 300 ludzi zostanie *%#)!& z roboty nie wiem ale "nasi" zostaną to pewne! Będą mieli robotę i będą dzielić kasą nawet jak te rurociągi wyschną ! Za chwilę kotś wpadnie na pomysł przejęcia funckji pernu i olpp razem przez wydzieloną spółkę orlenu , albo jeszcze inaczej połączeniu już wydzielonej ale słabo przędącej spółki orlenu z pern i olpp ! No i dalej zarządy , rady nadzorcze, dyrektoriaty etc. I tak w zasadzie w kółko aby "nasi" mieli się dobrze. A czyi są "nasi " to pozostawiam bez komentarza , ważne że zawsze są jacyś "nasi". 18:53, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KumatyKumaty

18 1

A ZZ jak zwykle tylko o swoje dup.ska walczą i swoich kolesi!! 20:03, 11.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mieszkaniecmieszkaniec

12 5

czy to prawda, że w PERN i PKN pomimo kosmetycznych zmian ciągle rządzi układ PO wraz z PSL ? 09:17, 12.08.2017

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Z PernZ Pern

4 1

Jak PiS doszedł do władzy to wykopali moskalewicza, co prezesowal wcześniej w OBR za rządów PO jak Obr jeszcze była spółką państwową, wiec chyba nie masz racji co do pernu, w PKN tez wymienili większość kierownictwa wiec chyba PO tam nie rządzi 18:47, 12.08.2017


Nie Nie

5 1

Nieprawda. 18:59, 12.08.2017


ploczczaninploczczanin

1 0

o widze ze eska sie postawila, pewno tylko do czasu jak zadzwonia z centrali, w energdze "solidarnosc" podpisuje wszystko jak leci, 15:39, 14.08.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017