REKLAMA

Montaż elementów stalowych
StPr/17/1672
od 2017-09-19 do 2017-10-18
wynagrodzenie od 14 PLN

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) Kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż. 2) Dokonywanie odbiorów robót zanikowych i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy. 3) Zapoznanie się z dokumentacją techniczną na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne i zgłoszenie ewentualnych uwag o nieprawidłowościach. 4) Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy oraz wykonanie sprawozdań. 5) Kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT. 6) Sporządzanie: dowodów OT (ujawnienie środka trwałego na majątku Gminy), projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozdysponowania środków trwałych oraz dowodów PT. 7) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych lub ich prowadzenie. 8) Rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 9) W przypadku zaistnienia robót dodatkowych sporządzanie niezbędnych dokumentów tj. sprawdzanie obmiarów kosztorysów, ustaleń, sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót oraz wnioskowanie do Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych (WIR-I) o udzielenie zamówienia na wykonanie robót. 10) Przekazanie zadania inwestycyjnego do użytkowania. 11) Współuczestniczenie przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania. 12) Prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego: Wykonawcą, Biurem Projektowym, użytkownikami sieci, Strażą Pożarną, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi. 13) Ocena inwestycji kwalifikująca zadania inwestycyjne do odbioru końcowego: przegląd inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość
StPr/17/1671
od 2017-09-19 do 2017-09-29
wynagrodzenie od 2000 PLN

Szycie odzieży dziecięcej lekkiej, praca na overlocku i stębnówce
StPr/17/1669
od 2017-09-18 do 2017-10-16
wynagrodzenie od 2000 PLN

Sprzedaż ubezpieczeń
StPr/17/1668
od 2017-09-18 do 2017-10-16
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Naprawa i konserwacja mebli używanych. Transport mebli.
StPr/17/1665
od 2017-09-18 do 2017-10-06
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Wykonywanie leków recepturowych, obsługa klientów apteki, przyjmowanie dostaw leków.
StPr/17/1664
od 2017-09-18 do 2017-09-24
wynagrodzenie od 2000 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych, okablowania.
StPr/17/1662
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 14 PLN

Obsługa biura, nadzór nad korespondencją, dokumentami magazynowymi, fakturami, pisanie pism.
StPr/17/1661
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej przyjmowanie układanie towaru, dbanie o ekspozycję towaru.
StPr/17/1659
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 2000 PLN

Tworzenie sieci dystrybucji sprzedaży bezpośredniej.
StPr/17/1657
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 1000 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017