REKLAMA

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Prowadzenie ewidencji księgowej Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów. 2. Uzgadnianie płac i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy z sekcją płac. 3. Naliczanie amortyzacji środków trwałych i przetransportowanie danych do programu finansowo-księgowego celem obciążenia kosztów. 4. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wynagrodzeń RB-70, Z-03, sprawozdań z należności i zobowiązań Uczelni RB-Z, RB-N. 5. Analiza kosztów i działalności dydaktycznej, pomocniczej i kosztów ogólnych. 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczenie z Urzędem Skarbowym należności podatkowych związanych z obsługą podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT (informacja JPK). 7. Sporządzanie rocznej sprawozdawczości finansowej. 8. Bieżąca analiza należności i zobowiązań Uczelni. 9. Kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych, w tym rozliczanie delegacji służbowych. 10. Współudział w opracowywaniu planów finansowych Uczelni. 11. Sprawdzanie i rozliczanie inwentaryzacji odnośnie środków trwałych, wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych. 12. Sporządzanie sprawozdania ze stanu i ruchu środków trwałych. 13. Prowadzenie obsługi kasowej Uczelni polegającej na: a. pobieraniu gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków, b. wpłaty gotówki z banku do kasy PWSZ, c. sporządzaniu raportów kasowych, d. wypłaty bieżących rachunków, delegacji służbowych (sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty), e. przyjmowaniu drobnych wpłat gotówkowych na kwitariusz, f. wystawianiu dowodów kasowych: Kasa Przyjmie, Kasa Wypłaci, g. uzgadnianiu stanu kasy, h. wypłaty wynagrodzeń pracowniczych na podstawie list płac, rachunków umów zleceń uprzednio sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty. 14. Sporządzanie przelewów bankowych za pomocą bankowości elektronicznej dotyczących: a. zapłaty wszelkich zobowiązań podatkowych i rozliczeń związanych z pracownikami, b. wypłaty wszystkich stypendiów dla studentów studiów s
StPr/17/1858
od 2017-10-16 do 2017-10-23
wynagrodzenie od 2000 PLN

Naprawa samochodów osobowych i ciężarowych
StPr/17/1857
od 2017-10-16 do 2017-11-14
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsluga stebnówski i overlocka. Szycie odzieży damskiej.
StPr/17/1856
od 2017-10-13 do 2017-11-03
wynagrodzenie od 2000 PLN

Szycie firan, zasłon.
StPr/17/1854
od 2017-10-16 do 2017-11-14
wynagrodzenie od 2000 PLN

Montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
StPr/17/1851
od 2017-10-16 do 2017-11-15
wynagrodzenie od 2000 PLN

Kalkulacja nakładów rzeczowych robocizny na podstawie dokumentacji, segregowanie, porządkowanie i archiwizacja, przygotowywanie zestawień, analiz i raportów.
StPr/17/1847
od 2017-10-13 do 2017-11-10
wynagrodzenie od 2000 PLN

Sporządzanie pism procesowych, wniosków, umów. Analiza zagadnień i rozwiązywanie problemów prawnych, przygotowywanie opinii prawnych, analiza przepisów i orzecznictw
StPr/17/1844
od 2017-10-13 do 2017-11-10
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych / Job vacancy available for disabled. Obsługa klienta, dbanie o ekspozycję towaru oraz porządek działu
StPr/17/1841
od 2017-10-11 do 2017-10-25
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych / Job vacancy available for disabled. Obsługa klienta przy kasie fiskalnej.
StPr/17/1839
od 2017-10-11 do 2017-10-25
wynagrodzenie od 1720 PLN

Profesjonalna obsługa klienta. Pomoc w zakresie zakupów. Obsługa kasy fiskalnej. Rozliczanie środków płatniczych
StPr/17/1838
od 2017-10-11 do 2017-11-10
wynagrodzenie od 1200 PLN

REKLAMA

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017