REKLAMA

nr oferty: StPr/17/1104, ważna od 2017-06-19 do 2017-07-10

Umiejętności

  • praca w zespole
mile widziane doświadczenie, dyspozycyjność

Zakres obowiązków

Praca przy przerobie owoców, sortowanie, rozładunek.
wynagrodzenie od 13 PLN
Kontakt z Urzędem Pracy
24 367 18 43
oferty.pracy@mup.plock.eu
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku

Przygotowywanie i produkcja posiłków
StPr/17/1158
od 2017-06-27 do 2017-07-25
wynagrodzenie od 2000 PLN

Prace monterskie, montaż konstrukcji metalowych
StPr/17/1157
od 2017-06-27 do 2017-07-26
wynagrodzenie od 16 PLN

Prace ślusarskie przy produkcji elementów elewacyjnych
StPr/17/1156
od 2017-06-27 do 2017-07-26
wynagrodzenie od 16 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Mycie, wycieranie, suszenie powierzchni aut. Sprzątanie, odkurzanie, pranie tapicerki samochodowej.
StPr/17/1155
od 2017-06-27 do 2017-07-26
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obsługa klienta, sprzedaż asortymentu, organizowanie dostaw, porządkowanie dokumentacji sprzedażowej i magazynowej.
StPr/17/1152
od 2017-06-27 do 2017-07-26
wynagrodzenie od 2000 PLN

Kontrola biletów w autobusach KM.
StPr/17/1151
od 2017-06-27 do 2017-07-25
wynagrodzenie od 13 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Biegła obsługa programów graficznych, umiejętność tworzenia i utrzymania sieci, programowanie, tworzenie i obsługa bazy danych, tworzenie stron HTML.
StPr/17/1147
od 2017-06-26 do 2017-07-25
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obsługa klienta. Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej.
StPr/17/1145
od 2017-06-26 do 2017-07-25
wynagrodzenie od 2200 PLN

Usługi fryzjerskie
StPr/17/1144
od 2017-06-26 do 2017-07-25
wynagrodzenie od 2000 PLN

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
StPr/17/1143
od 2017-06-26 do 2017-07-25
wynagrodzenie od 2000 PLN

Doraźne prace budowlane według poleceń zleceniodawcy. Dowóz materiałów budowlanych. Prace wykończeniowe. Prace dekarskie.
StPr/17/1141
od 2017-06-23 do 2017-07-14
wynagrodzenie od 2000 PLN

Przygotowywanie surowców i półproduktów. Realizacja zamówień klientów. Sprzątanie kuchni na koniec dnia. Porozumiewanie się ze współpracownikami w języku wietnamskim.
StPr/17/1140
od 2017-06-23 do 2017-07-14
wynagrodzenie od 1200 PLN

Transport paszy luzem w cysternie wielokomorowej (wschodnia Polska)
StPr/17/1138
od 2017-06-26 do 2017-07-10
wynagrodzenie od 4000 PLN

Układanie tras kablowych.
StPr/17/1137
od 2017-06-26 do 2017-07-17
wynagrodzenie od 2000 PLN

Praca ze zwierzętami domowymi
StPr/17/1136
od 2017-06-26 do 2017-07-24
wynagrodzenie od 2000 PLN

Przygotowywanie elementów do spawania.
StPr/17/1134
od 2017-06-23 do 2017-07-21
wynagrodzenie od 11.9 PLN

Ustawianie cyklów produkcyjnych na obrabiarkach cnc, pomiar narzędzi skrawających oraz ich wymiana, dokonywanie korekt w offsetach i programach, toczenie na tokarkach konwencjonalnych,
StPr/17/1133
od 2017-06-23 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 3500 PLN

Prowadzenie pełnej księgowości
StPr/17/1132
od 2017-06-23 do 2017-07-20
wynagrodzenie od 3000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Prowadzenie firmowego samochodu do 3,5t, załadunek i rozładunek towaru, rozwożenie towaru do odbiorców, drobne prace biurowe.
StPr/17/1131
od 2017-06-22 do 2017-07-16
wynagrodzenie od 2000 PLN

Prace porządkowe i konserwacyjne, ustawianie towarów, pakowanie towarów, praca wśród obcokrajowców-Ukraińców.
StPr/17/1130
od 2017-06-21 do 2017-07-12
wynagrodzenie od 1000 PLN

Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych / Job vacancy available for disabled. Sprzątanie powierzchni biurowych
StPr/17/1129
od 2017-06-22 do 2017-07-20
wynagrodzenie od 2000 PLN

Pakowanie, układanie, sortowanie cebuli.
StPr/17/1128
od 2017-06-21 do 2017-07-12
wynagrodzenie od 2000 PLN

Wydawanie posiłków dzieciom, nakrywanie do stołu, sprzątanie po jedzeniu, zmywanie naczyń, karmienie dzieci. Utrzymywanie czystości w placówce i na placu zabaw. Słanie łóżeczek, zmiana pościeli, pranie prasowanie. Pielęgnacja dzieci i pomoc w czynnościach samoobsługowych.
StPr/17/1127
od 2017-06-22 do 2017-07-21
wynagrodzenie od 2000 PLN

Rozładowywanie towaru, prace magazynowe, prace na linii produkcyjnej, pakowanie, prace porządkowe. Praca wśród obcokrajowców - Ukraińcy.
StPr/17/1125
od 2017-06-20 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, realizowanie zleceń produkcyjnych, kontrola jakości wyrobu gotowego, współpraca z pracownikami magazynu. Wykonywanie prac manualnych przy linii produkcyjnej, dostarczanie komponentów. Praca wśród obcokrajowców - Ukraińcy.
StPr/17/1124
od 2017-06-20 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 2000 PLN

Spawanie elementów ze stali, żeliwa, metali niezależnych, przygotowanie powierzchni do spawania. Ręczna lub ręcznomaszynowa obróbka metalu. Ślusarz konstrukcji stalowych. Praca wśród obcokrajowców - obywatele Ukrainy.
StPr/17/1123
od 2017-06-20 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 2000 PLN

Ręczna lub ręcznomaszynowa obróbka metalu. Ślusarz konstrukcji stalowych. Praca wśród obcokrajowców - obywatele Ukrainyi.
StPr/17/1122
od 2017-06-20 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 2000 PLN

Drobne prace na budowie, sprzątanie.
StPr/17/1120
od 2017-06-20 do 2017-07-19
wynagrodzenie od 2000 PLN

Podstawowe naprawy elektryczne
StPr/17/1119
od 2017-06-20 do 2017-07-19
wynagrodzenie od 2000 PLN

Pomoc przy wypieku ciast w domowej cukierni.
StPr/17/1118
od 2017-06-20 do 2017-07-18
wynagrodzenie od 2000 PLN

Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności: 1)prowadzenie procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenów nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 2)prowadzenie procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 3)prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 4)nadzór nad realizacją umów dotyczących sporządzania analiz i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 5)prowadzenie procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 6)przygotowywanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 7)przygotowywanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 8)przygotowywanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w postępowaniu prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 9)prowadzenie procedury administracyjnej w sprawie zmian decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 10)przesyłanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym; 11)udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji wraz z ewentualnym odniesieniem się do ich treści.
StPr/17/1116
od 2017-06-20 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 2000 PLN

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) realizacja zadań z katalogu zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyszczególnionych w art. 91 ust. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.), a mianowicie: a) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; b) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych; c) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych; d) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; e) upowszechnianie wiedzy o zabytkach; f) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków. 2) wykonywanie zadań zleconych z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie zgodnie z porozumieniem Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze zm. 3) sprawowanie nadzoru konserwatorskiego dla działalności inwestycyjnej na obiektach zabytkowych lub w ich otoczeniu, jak również w strefach ochrony konserwatorskiej oraz uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli: - współpraca w programowaniu rewitalizacji Starego Miasta, - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Płocka, - opiniowanie działalności inwestycyjnej w obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, - monitorowanie stanu technicznego obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
StPr/17/1115
od 2017-06-20 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 2000 PLN

Lakierowanie elementów w kabinie proszkowej.
StPr/17/1110
od 2017-06-19 do 2017-07-18
wynagrodzenie od 17 PLN

Pomoc w przygotowywaniu dań.
StPr/17/1107
od 2017-06-19 do 2017-07-17
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa klienta, wykładanie towaru, dbanie o czystość na st. pracy.
StPr/17/1106
od 2017-06-19 do 2017-07-17
wynagrodzenie od 2000 PLN

Rozładunek i załadunek towaru, ustawianie towaru w regałach
StPr/17/1105
od 2017-06-19 do 2017-07-10
wynagrodzenie od 13 PLN

Praca przy przerobie owoców, sortowanie, rozładunek.
StPr/17/1104
od 2017-06-19 do 2017-07-10
wynagrodzenie od 13 PLN

Po otrzymaniu rysunku samodzielnie (za pomocą innych pracowników) wykonać montaż ściany szalunkowej, położyć zbrojenie, zamknąć ścianę szalunkową, wbudowanie betonu, demontaż szalunku, obróbka betonu po rozszalowaniu. Organizacja pracy innych pracowników. Kierowanie busem.
StPr/17/1103
od 2017-06-16 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych.
StPr/17/1102
od 2017-06-16 do 2017-07-14
wynagrodzenie od 2360 PLN

Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych (w tym mechanicznych samochodowych)
StPr/17/1101
od 2017-06-16 do 2017-07-14
wynagrodzenie od 2361 PLN

Wykonywanie prac załadunkowych, prac porządkowych
StPr/17/1098
od 2017-06-14 do 2017-07-13
wynagrodzenie od 2000 PLN

Prace ziemne. Obsługa koparko-ładowarki.
StPr/17/1097
od 2017-06-14 do 2017-07-13
wynagrodzenie od 13 PLN

Prace pomocniczo - elektryczne.
StPr/17/1094
od 2017-06-13 do 2017-07-12
wynagrodzenie od 13 PLN

Wywóz nieczystości. Wykonywanie wszelkich prac załadunkowych związanych z działaniem spółki, wykonywanie prac porządkowych.
StPr/17/1093
od 2017-06-13 do 2017-07-12
wynagrodzenie od 2960 PLN

Wykonywanie wszelkich prac załadunkowych związanych z działaniem spółki, wykonywanie prac porządkowych
StPr/17/1092
od 2017-06-13 do 2017-07-12
wynagrodzenie od 2200 PLN

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami, zawieranie umów z zakresu ubezpieczeń z firmami jak również klientami indywidualnymi.
StPr/17/1088
od 2017-06-13 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 6000 PLN

Przewóz materiałów budowlanych
StPr/17/1086
od 2017-06-12 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 2000 PLN

Montaż instalacji sanitarnych i klimatyzacji.
StPr/17/1083
od 2017-06-12 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 15 PLN

Praca związana z kamieniarstwem, układanie kostki, roboty montażowe pomników , betonowanie elementów nagrobków.
StPr/17/1079
od 2017-06-12 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 2000 PLN

Przewóz towarów w transporcie międzynarodowym - naczepa (firanka).
StPr/17/1078
od 2017-06-12 do 2017-07-11
wynagrodzenie od 6000 PLN

Przewóz towarów na terenie kraju
StPr/17/1076
od 2017-06-12 do 2017-07-10
wynagrodzenie od 3500 PLN

Malowanie natryskowe elementów konstrukcji.
StPr/17/1063
od 2017-06-12 do 2017-07-10
wynagrodzenie od 2000 PLN

Piaskowanie i malowanie elementów konstrukcji.
StPr/17/1062
od 2017-06-12 do 2017-07-10
wynagrodzenie od 2000 PLN

Nadzór nad pracownikami.
StPr/17/1060
od 2017-06-12 do 2017-07-10
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa dziurkarki i guzikarki.
StPr/17/1036
od 2017-06-09 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Szycie odzieży damskiej
StPr/17/1035
od 2017-06-09 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa żelazka parowego
StPr/17/1034
od 2017-06-09 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Ochrona fizyczna obiektu wraz ze znajdującym się tam sprzętem i urządzeniami.
StPr/17/1024
od 2017-06-08 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Wykonywanie pomiarów emisji, sprawozdawczość pomiarowa.
StPr/17/1022
od 2017-06-08 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Poprawki sukien ślubnych
StPr/17/1021
od 2017-06-08 do 2017-07-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Kontrola biletów w autobusach miejskich
StPr/17/1020
od 2017-06-08 do 2017-07-05
wynagrodzenie od 13 PLN

Remonty, prace wykończeniowe: glazura, terakota, gładzie, hydraulika, elektryka itp.
StPr/17/1012
od 2017-06-07 do 2017-07-06
wynagrodzenie od 13 PLN

Bieżące usuwanie awarii na terenie Zakładu
StPr/17/1011
od 2017-06-07 do 2017-07-05
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa klientów w zakresie pielęgnacji włosów, strzyżenie, stylizacja, koloryzacja, fryzury fantazyjne, trwała ondulacja.
StPr/17/1009
od 2017-06-07 do 2017-07-06
wynagrodzenie od 2000 PLN

Wykonywanie prac monterskich
StPr/17/1008
od 2017-06-06 do 2017-07-05
wynagrodzenie od 2000 PLN

Praca w czasie pomiarów geodezyjnych-terenowych.
StPr/17/1000
od 2017-06-05 do 2017-07-04
wynagrodzenie od 2000 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.
StPr/17/0994
od 2017-06-02 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 500 PLN

Prace biurowe, fakturowanie
StPr/17/0992
od 2017-06-02 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Prace budowlane (zbrojeniowe, murarskie, ciesielskie) i remontowe w budownictwie mieszkalnym.
StPr/17/0989
od 2017-06-02 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Strzyżenie damsko-męskie w pełnym zakresie.
StPr/17/0988
od 2017-06-02 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Uzgadnianie rejestrów VAT, struktury JPK. Przygotowywanie sprawozdań finansowych, raportów i innych danych na potrzeby pracodawcy. Uzgadnianie sald prowadzonych kont.
StPr/17/0985
od 2017-06-02 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 3000 PLN

Stylizacja paznokci
StPr/17/0984
od 2017-06-01 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Spawanie konstrukcji stalowych i maszyn rolniczych
StPr/17/0983
od 2017-06-01 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Strzyżenie damskie i męskie, stylizacja fryzur, farbowanie, balejaż, czesanie włosów.
StPr/17/0974
od 2017-05-31 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Pomoc przy przyrządzaniu potraw, utrzymywaniu porządku w kuchni.
StPr/17/0973
od 2017-05-31 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Utrzymywanie czystości w pokojach.
StPr/17/0972
od 2017-05-31 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Sprzątanie pomieszczeń w hotelu.
StPr/17/0971
od 2017-05-31 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Praca przy sortowaniu kartonów i folii ze sklepów. Raz na jakiś czas przewóz samochodem dostawczym kartonów i folii ze sklepów do sortowni.
StPr/17/0969
od 2017-05-31 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Przygotowywanie i przedstawianie ofert ubezpieczeniowych, umawianie spotkań, budowanie bazy danych kontaktowych, obsługa klienta, wystawianie polis, inkasowanie składek, rejestracja danych w programie komputerowym, telefoniczna obsługa klienta, wykonywanie aktywności pro sprzedażowych, systematyczne podnoszenie kwalifikacji.
StPr/17/0968
od 2017-05-31 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2000 PLN

Pomoc przy czynnościach fachowych polegających na sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych. Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające i psychotropowe.
StPr/17/0967
od 2017-05-31 do 2017-06-30
wynagrodzenie od 2500 PLN

Spawanie konstrukcji stalowych, rurociągów itp.
StPr/17/0965
od 2017-05-30 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 3000 PLN

Montaż konstrukcji stalowych
StPr/17/0964
od 2017-05-30 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 2500 PLN

Koordynowanie prac czystości na obiektach na terenie miasta Płocka i Województwa Mazowieckiego
StPr/17/0957
od 2017-05-30 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa wózka widłowego, budowa palet do transportu okien i drzwi
StPr/17/0956
od 2017-05-30 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 2500 PLN

Prowadzenie autobusu z pasażerami, dbałość o stan techniczny i czystość pojazdu.
StPr/17/0955
od 2017-05-30 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 2500 PLN

Sprzątanie terenu, koszenie trawy
StPr/17/0954
od 2017-05-30 do 2017-06-29
wynagrodzenie od 2000 PLN

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017