AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z.o.o.

Biuro Tech. - ul. Przemysłowa 10c, Siedziba Gł. - ul. Kalinowa 68, 09-400 Płock
tel: 24 267 88 60, fax: 24 267 88 62

O nas

Kluczem do sukcesu w AMABUD Sp. z o.o. okazało się stałe doskonalenie kadry przedsiębiorstwa, dokładne analizowanie szans na rynku oraz poszukiwanie możliwości zastosowania działań optymalizacyjnych w wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji.

Kierownictwo firmy konsekwentnie zmierza do tego, aby znak firmowy AMABUD kojarzył się z rzetelnością, terminowością, profesjonalizmem i respektowaniem Klienta.

Załoga firmy AMABUD składa się z wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej oraz wykwalifikowanych pracowników technicznych i administracyjnych.

Do głównych obszarów działalności należy sprzedaż specjalistycznych artykułów elektrotechnicznych takich jak sprzęt oświetleniowy i elektroinstalacyjny oraz elektryczne systemy grzewcze dla zakładów przemysłowych. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją i instalacją systemów zasilania awaryjnego dla oświetlenia oraz zasilaczy bezprzerwowych UPS. Przedsiębiorstwo jest wyłącznym przedstawicielem wielu renomowanych firm europejskich z branży elektrotechnicznej. Sprzedaż sprzętu realizowana jest w oparciu o podpisane długoterminowe umowy z producentami urządzeń jako ich wyłączny przedstawiciel w Polsce. Powyższe urządzenia przeznaczone są przede wszystkim dla nowych inwestycji budowlanych oraz do rekonstrukcji infrastruktury elektrycznej starych obiektów. Głównymi odbiorcami są specjalistyczne firmy wykonawstwa elektrycznego. Działalność ta obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

W 2008 roku działalność elektrotechniczna Spółki AMABUD została przeniesiona do firmy AMABUD Elekrotechnika Sp. z o.o.
W lutym 2010 r. firma zmieniła nazwę na AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

Zdjęcie siedziby

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017